Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Pochválený buď Ježiš Kristus!

     Začali sme Rok sv. Martina a Panny Márie Fatimskej. Čas je dar a každý z nás dostal ponuku prežiť ho s Pánom Ježišom v Božej prítomnosti. Často počujem námietku: „Celý život žil, robil,... a nakoniec ho pochováte ako zbožného, svätého, zodpovedného kresťana!“ Mŕtvych pochovávať je skutok milosrdenstva. Lotri na kríži dostali príležitosť v poslednej chvíli života. Jeden z nich ju využil. Mať účasť na Božom diele, prežiť život v Božej blízkosti, s Pánom Ježišom – už to je odmena, dar. Aj keď nie v plnosti nebeskej blaženosti, dary života viery sú nenahraditeľné. Sám Pán Ježiš hovorí: „Kto je moje telo, má večný život.“ Má ho už dnes a ešte sa neukázalo, čo bude zajtra. V tejto nádeji sa povzbudzujme, napomínajme, aby to: „mať večný život“ poznačilo, premenilo svet, v ktorom žijeme. 

     František Kapusňák, farár.

 


Myšlienka dňa

"Čo je láska? Láska je tri D = Dať Druhému Dobro ." Marián Kuffa