Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

     Milí moji,

     Adventom začíname nový cirkevný rok. Sme plní nádeje, lebo nám na cestu svieti Kristovo svetlo. Každé Vianoce sú pre nás znamením Božej štedrosti a lásky.

     Na tento cirkevný rok sme dostali úlohu zabezpečiť dôstojné bývanie kňazom, ktorí budú slúžiť v našej farnosti. Otec biskup Viliam Judák nám dal k dispozícii oratórium, kde budú bývať dvaja kňazi. Odborné práce zabezpečí technické oddelenie biskupského úradu a pomocné práce zabezpečíme brigádnicky my. Je to výzva aj starosť.

     Ak nám rodičia pomôžu, na prvé sv. prijímanie pôjde osem detí a k sviatosti birmovania pristúpi dvanásť birmovancov.

     Modlime sa, aby sme tento čas nádeje a očakávania prežili v radosti a zodpovedne sa pripravili na slávenie Vianoc.

     Spolu s Vami aj za Vás sa modlí František Kapusňák, farár.

    

     


Myšlienka dňa

"Čo je láska? Láska je tri D = Dať Druhému Dobro ." Marián Kuffa