Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Pochválený buď Ježiš Kristus!

     Milí moji,

     „Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa...“ „Chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn, na Jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“

     Radosť je prvým ovocím stretnutia s Pánom Ježišom. Jeho prítomnosť v srdci človeka, v spoločenstve svätých, je Božím darom pre život.

     Vinšujem Vám odvahu kráčať životom vo svetle Božej prítomnosti, vnášať toto svetlo do každej skutočnosti Vášho jestvovania, aby sa Pán Ježiš narodil všade, kde sme my.

     Spolu s Vami sa za to modlí František Kapusňák, farár.


Myšlienka dňa

"Čo je láska? Láska je tri D = Dať Druhému Dobro ." Marián Kuffa