Kontakt

Farnosť sv. Benedikta, opáta a Panny Márie

Mons. František Kapusňák               

RKFÚ Pod kláštorom 1                     

966 53 Hronský Beňadik                  

mail: hronsky.benadik@nrb.sk         

Tel.:  +421 45 689 31 98

          0903/ 218 531

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka Nová Baňa

Č.ú.: 74337706/0900