Nedeľa so Svätým Písmom

V nedeľu 14.1. 2018  (2.nedeľa v cezročnom období) si prečítame:

Prvé čítanie z 1 Sam 3, 3b-10. 11: Povolanie je vždy prekvapením.

Druhé čítanie zo 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20: Sv. Pavol nám pripomína, že sme chrámom Ducha Svätého.

Evanjelium z Jn 1, 35-42:

Žijeme vo svete informácií, čo vedie k istej povrchnosti. V tradícii bol človek dospelý, keď si uvedomil svoje miesto vo svete pred Božou tvárou a dokázal viesť a usmerňovať svoj život. U nás by to mohol byť čas sviatosti birmovania. Krstom bol človek znovuzrodený, zomrel starý človek a otvorili sa mu obzory spásy. Uvažujme nad svojím povolaním. Určite tam bolo stretnutie s niekym. V opakovaných stretnutiach sa povolanie stalo skutočnosťou, ktorá zasiahla a zmenila celý náš život.