Nedeľa so Svätým Písmom

V nedeľu 20.8. 2017  (20.nedeľa cez rok) si prečítame:

Prvé čítanie z Iz 56, 1. 6-7: Prorok pripomína, že spása je pre všetkých.

Druhé čítanie z Rim 11, 13-15. 29-32: Sv. Pavol vysvetľuje logiku spásy.

Evanjelium z Mt 15, 21-28:

Stratil som sa na stanici. Aj keď je okolo mňa zmätok, som spokojný, lebo viem, kam idem. Viera je dar Ducha Svätého. Mocou Ducha Svätého môžem získať väčšiu istotu akou je tá matematická. Za riešenie matematickej rovnice ešte nikto neobetoval život. Človek môže dôjsť k poznaniu, že Boh jestvuje. Ale to, že je Otec, ktorý nás má rád, vieme od Pána Ježiša a vďaka Duchu Svätému sa to môže stať zážitkom na celý život.

 

V nedeľu 27.8. 2017  (21.nedeľa cez rok) si prečítame:

Prvé čítanie z Iz 22, 19-23: Izaiáš odpovedá na situáciu v Jeruzaleme.

Druhé čítanie z Rim 11, 33-36: Všetko máme vďaka Kristovi.

Evanjelium z Mt 16, 13-20:

Toto je jeden z najkrajších rozhovorov Pána Ježiša a apoštolov. Sv. Peter vyznáva svoju vieru a Pán Ježiš ho označí za skalu. Urobí to, aj keď je človek ako pierko vo vetre. Urobí to, lebo On dáva všetkému stabilitu, aj Petrovi. Jeho pevnosť je Pán Ježiš sám. V dejinách sv. Cirkvi sa stretli ľudská bieda a slabosť s Kristovou silou a mocou Ducha Svätého. Stretla sa Božia sila s ľudskou slabosťou. V spoločnom diele Cirkvi sa stali nástrojom pre spásu sveta.