Nedeľa so Svätým Písmom

V nedeľu 22.10. 2017  (29.nedeľa cez rok) si prečítame:

Prvé čítanie z Iz 45, 1. 4-6: Všetci sú v Božích rukách.

Druhé čítanie z 1 Sol 1, 1-5b: Modlitbou a obetou vytvárame priestor pre vanutie Ducha.

Evanjelium z Mt 22, 15-21:

Svetská moc sa snaží poslúžiť si sv. Cirkvou. Teší sa, keď sú ľudia pracovití, zodpovední, dodržiavajú 10 Božích prikázaní. Ale sv. Cirkev vedie ľudí k slobode. Toto svetská moc nemá rada. Ak sa viera stane kultúrou, poznačí každú skutočnosť života, a teda aj svetskú moc. Ideálne je, keď v spoločnosti jestvuje deľba práce. Štát chce programovať všetko, rieši pozemské dobro občanov. Ak je to v súlade s Božou vôľou, v poriadku. Ak nie, sv. Cirkev sa stavia proti. Sú veci, ktoré sa nedajú nariadiť. Vtedy nastupuje sloboda Božích detí. Potom platí: dajte Pánu Bohu, čo je Božie a cisárovi, čo je cisárovo.

 

 

V nedeľu 29.10. 2017  (30.nedeľa cez rok) si prečítame:

Prvé čítanie z Ex 22, 20-26: Svätopisec nám pripomína spoločenské čnosti.

Druhé čítanie z 1 Sol 1, 5c-10: Aj sv. Pavol nám pripomína spoločenské čnosti.

Evanjelium z Mt 22, 34-40:

Blížny v Izraeli bol ten, kto pochádzal z toho istého rodu. Svet také nepozná. Niekedy si pomáha ideológiou, ale to nemá veľké trvanie a často to vyústi do vojny, zápasov. Pán Ježiš hovorí o inej súdržnosti. Pýta sa: Kto je moja matka? Kto je môj brat? Tak vznikla nová rodina, nový Izrael, Boží ľud, do ktorého sa rodíme vierou a krstom.