Omšový poriadok od 23.10. – 29.10. 2017

Sväté omše: farský kostol Hronský Beňadik

Pondelok     23.10.

18.00            + Anton a Slavomír.

Utorok         24.10.

15.00            + rodičia Ciglianoví a Šabíkoví.

Streda          25.10.

15.00            + Vojtech Hruza, manželka Viktória, synovia Ján a Imrich.

Piatok           27.10.

18.00             + František Cicko – 1.výr.

Nedeľa         29.10.

11.00             + Magdaléna Gondová.

 

Sväté omše: sv. Egídius

Štvrtok     26.10.

07.30         + František  a Janka.

Sobota     28.10.

18.00         + rodičia Adamcoví.

Nedeľa     29.10.

07.30         + z rodiny Strakovej.

 

Sväté omše: Psiare

Utorok         24.10.

17.00            + Jozef a Mária.

Nedeľa         29.10.

08.30            + vdp. Štefan Capalaj, rodičia, sestra Terézia a Štefan Capalaj.

 

Sväté omše: Orovnica

Streda       25.10.

17.00         + Rudolf a Mária.

Nedeľa      29.10.

09.30         + Peter Lovecký – 40.výr. a rodičia.