Omšový poriadok od 20.8. – 27.8. 2017

Sväté omše: farský kostol Hronský Beňadik

Nedeľa        20.8.

11.00           Za živé Heleny.

Utorok        22.8.

15.00           Úmysel.

Streda         23.8.

15.00           Úmysel.

Piatok         25.8.

18.00           + rodičia Ľudovít a Emília Benčaťoví, syn Karol a rodičia z oboch strán

Nedeľa        27.8.

11.00           + Marta Mihalová – 10.výr.

 

Sväté omše: sv. Egídius

Nedeľa     20.8.

07.30        + Terézia Havranová a rodičia.

Štvrtok     24.8.

07.30        + Jozef Zelieska – 1.výr.

Sobota     26.8.

18.00        + Jozef Bóna.

Nedeľa     27.8.

07.30        Za uzdravenie dcéry Luny.

 

Sväté omše: Psiare

Nedeľa        20.8.

08.30           + Terézia Vlachová a manžel František (č.d. 93).

Štvrtok        24.8.

17.00           + Izidor Meleg, manželky Mária a Anna, syn Izidor a manželka

                      Valéria.

Nedeľa        27.8.

08.30           + Ondrej Kotora, manželka Pavlína a rodičia z oboch strán.

 

Sväté omše: Orovnica

Nedeľa     20.8.

09.30        + Viktor Forgáč, manželka, syn a rodičia.

Streda      23.8.

17.00        + Helena Slabá a manžel František.

Nedeľa     27.8.

09.30         Za farníkov.