Omšový poriadok od 15.1. – 21.1. 2018

Sväté omše: farský kostol Hronský Beňadik

Pondelok      15.1.

15.00             Za zdravie a Božiu pomoc.

Utorok          16.1.

15.00             + Alžbeta Šimonovičová, manžel František, rodičia Šimonovičoví

                       a Rovanoví.

Streda           17.1.

15.00             Úmysel.

Piatok           19.1.

18.00             Za starých a chorých farníkov.

Nedeľa          21.1.

11.00             Za pomoc pre Martinu a Kristiana.

 

Sväté omše: sv. Egídius

Štvrtok       18.1.

07.30          + Anna Bosmanová a + z rodiny Bosmanovej a Pinterovej.

Sobota       20.1.

18.00           + Ladislav Tomčani.

Nedeľa       21.1.

07.30          Poďakovanie za dar života, prosba o zdravie pre Adrianu a ďalšiu

                   pomoc pre rodinu.

 

Sväté omše: Psiare

Utorok          16.1.

17.00             Za Božiu pomoc pri operácii.

Nedeľa          21.1.

08.30             + rodina Benčaťová.

 

Sväté omše: Orovnica

Streda          17.1.

17.00            + Jozef Lovecký, rodičia a brat.

Nedeľa         21.1.

09.30            + Ľudovít Snopko – 20.výr., manželka Katarína a rodičia.