Pochválený buď Ježiš Kristus!

            

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť  Hronský Beňadik

Pod Kláštorom 1,  966 53 Hronský Beňadik, 

Tel. 045/689 31 98 IČO: 31935354

Ak by ste chceli našej farnosti finančne pomôcť, 
urobte tak vložením svojho milodaru do zvončekovej zbierky počas nedele, alebo vkladom na účet:   SK05 0900 0000 0000 7433 7706
 Vopred vám vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 
 

 

V sobotu je Slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
 
Sv. omše v našej farnosti:
 
 v Psiaroch o 8.00 hodine
 v Orovnici o 9. 30 hodine
 v Hronskom Beňadiku vo farskom kostole – bazilike o 11. 00 hodine. 
 
Sv. omša v piatok večer je s platnosťou na sviatok.