Pochválený buď Ježiš Kristus!

  


Myšlienka dňa

Božie slovo je tak naplnené rozmanitými dobrami, že je akoby pokladnicou všetkých dobier.

Veď z neho pochádza viera, nádej, láska.“                                

Z Rečí svätého kňaza Vavrinca z Brindisi