Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Milí moji,

     „Raduj sa, Cirkev Kristova, veselo prespevuj: Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal, raduj sa, duša, raduj!“

     Každé stetnutie s Pánom Ježišom je stretnutie s niekým, kto nás má rád. Dal svoj život za nás, čo viac mohol dať? Celú pôstnu dobu sme sa pripravovali na toto stretnutie, boli sme na sv.spovedi, a tak vďaka Nemu máme otvorené dvere do neba, do večnej radosti, ktorá pramení zo stretnutia s Pánom Ježišom zmŕtvychvstalým, zo stretnutia so spoločenstvom ľudí, ktorí s vďačným srdcom prežívajú to, čo my.

     Vinšujem Vám milostiplné dni života a odvahu vždy znovu prijať ruku Pána Ježiša a jeho pozvanie kráčať po cestách spolu s Ním.

 

     Spolu s Vami aj za Vás sa modlí František Kapusňák, farár.


Myšlienka dňa

"Čo je láska? Láska je tri D = Dať Druhému Dobro ." Marián Kuffa