Pochválený buď Ježiš Kristus!


 Pomôžte prosím s opravou zvonov.
 
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
 
                                    ĎAKUJEME :)

Myšlienka na týždeň

„Boh sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu jednoducho rozprávam o svojich starostiach a radostiach, ako keby ich nepoznal.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/terezie-z-lisieux/?page=5
„Boh sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu jednoducho rozprávam o svojich starostiach a radostiach, ako keby ich nepoznal.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/terezie-z-lisieux/?page=5
„Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte.“                        

                                                 Sv. František Saleský