Pochválený buď Ježiš Kristus!

            

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť  Hronský Beňadik

Pod Kláštorom 1,  966 53 Hronský Beňadik, 

Tel. 045/689 31 98 IČO: 31935354

Ak by ste chceli našej farnosti finančne pomôcť, 
urobte tak vložením svojho milodaru do zvončekovej zbierky počas nedele, alebo vkladom na účet:   SK05 0900 0000 0000 7433 7706
 Vopred vám vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.