Pochválený buď Ježiš Kristus!

Do budúcej nedele prosím zahláste v sakristii kostola po sv. omši vašich starých a chorých na vianočnú sv. spoveď u vás doma. Spovedali by sme 19. 12. 2018 – stredu od 9.00 hodiny ráno.
                                            Ďakujeme!

Myšlienka na týždeň

„Boh sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu jednoducho rozprávam o svojich starostiach a radostiach, ako keby ich nepoznal.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/terezie-z-lisieux/?page=5
„Boh sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu jednoducho rozprávam o svojich starostiach a radostiach, ako keby ich nepoznal.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/terezie-z-lisieux/?page=5

 

„Je lepšie ovládať svoj jazyk ako postiť sa o chlebe a vode.“

                                 Sv. Ján z Kríža