Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie v našom farskom kostole sv. Benedikta opáta a Panny Márie budú sv. omše v budúcom týždni od pondelka do soboty vo filiálnom kostole sv. Egídia v Hronskom Beňadiku. Za vaše porozumenie ďakujeme.

V sobotu o 9.00 hodine budeme upratovať náš farský kostol. Upratovala by ružencová skupina číslo 3. Ak by ste však chceli prísť pomôcť pri upratovaní, radi vás privítame a už vopred ďakujeme. Prosíme o hojnú účasť pri upratovaní, nakoľko by sa kostol i jeho okolie upratovalo k púti Krista Kráľa.

 


Myšlienka na týždeň

„Boh sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu jednoducho rozprávam o svojich starostiach a radostiach, ako keby ich nepoznal.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/terezie-z-lisieux/?page=5
„Boh sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu jednoducho rozprávam o svojich starostiach a radostiach, ako keby ich nepoznal.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/terezie-z-lisieux/?page=5

 

„Trvanie večného života spočíva v tom, že Boh vo svojej dobrote vlieva seba samého do tých, čo žijú v blaženosti.“

                                                                                                                                   Sv. Albert Veľký