Pochválený buď Ježiš Kristus!

            

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť  Hronský Beňadik

Pod Kláštorom 1,  966 53 Hronský Beňadik, 

Tel. 045/689 31 98 IČO: 31935354

Ak by ste chceli našej farnosti finančne pomôcť, 
urobte tak vložením svojho milodaru do zvončekovej zbierky počas nedele, alebo vkladom na účet:   SK05 0900 0000 0000 7433 7706
 Vopred vám vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 
 
 
Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude slávenie bohoslužieb súkromné.
 
Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
 
    Svätú omšu na budúcu nedeľu, tak ako dnes, o 11,00 chceme vám priblížiť priamym prenosom na stránke kláštora:          
    klastor.benadik.nrb.sk
 
 

V tomto roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich  celý mesiac november.

 

a) úplné odpustky, ako zvyčajne býva od 1. do 8. novembra, v tomto roku si veriaci môžu ľubovoľne zvoliť v mesiaci november a nemusia nasledovať za sebou.
 

b) úplne odpustky z 2. novembra,  môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
 

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok aj pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.