Pochválený buď Ježiš Kristus!

V mene nášho diecézneho otca biskupa Mons. Viliama  Judáka mám tu česť Vám oznámiť radostnú správu, že Svätý Otec v zastúpení kardinálom Róbertom Sarah – prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, udelil titul Bazilika minor nášmu farskému kostolu – diecéznej svätyni. Slávnostné vyhlásenie nášho chrámu za Baziliku minor bude 28. júna 2019 o 10. 00 hodine, teda v piatok na Slávnosť Božského Srdca Ježišovho.

 

 
Do štvrtku  sa pred sv. omšami v Hronskom Beňadiku budeme modliť Deviatnik k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 
 Modlitbu deviatnika vnímajme, ako bezprostrednú duchovnú prípravu našej farnosti pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, počas ktorej nášmu farskému kostolu bude udelený titul  - Bazilika  minor. 

 


Farská púť - pozvánka

„Boh sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu jednoducho rozprávam o svojich starostiach a radostiach, ako keby ich nepoznal.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/terezie-z-lisieux/?page=5
„Boh sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu jednoducho rozprávam o svojich starostiach a radostiach, ako keby ich nepoznal.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/terezie-z-lisieux/?page=5
 

Putovanie po stopách: sv. Benedikta, don Bosca a sv. Jána XXIII      

SOTTO IL MONTE – TURÍNO – BECCHIO – NORCIA- SUBIACO – MONTE CASINO – RÍM

Navštívime miesta, kde žil a pôsobil sv. Benedikt, don Bosco a sv. Ján XXIII.          

Termín:       18.10.- 24.10.2019     Cena: 390,- €   

 

V cene je zahrnuté

4 x ubytovanie s raňajkami,

3 x večera,

sprievodca, duchovný doprovod  Mgr. Tomáš Gračka, Farský administrátor

  

V cene nie je zahrnuté:

 mestská  taxa  – platí sa na mieste, vstupy ,

cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €, 

 

Možný príplatok:

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56 € do veku 69 rokov

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie storna zájazdu:  krytie do výšky 80 % stornopoplatku:  19,61 €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!