Pochválený buď Ježiš Kristus!

            

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť  Hronský Beňadik

Pod Kláštorom 1,  966 53 Hronský Beňadik, 

Tel. 045/689 31 98 IČO: 31935354

IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706

 
 
           Na budúcu nedeľu je Nedeľa Božieho slova 
           ustanovená pápežom Františkom. 
           Je to deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.
           Naša pozornosť nech je upriamená na dôležitosť Božieho slova,
           ako i  dennej modlitby s Božím slovom.
 
      
       

        Na budúcu nedeľu 26. januára 2020

        je v našom filiálnom kostole sv. Jána Bosca titulárna slávnosť patróna chrámu. 

         Sv. omšu o 9.30 hodine bude celebrovať Mons. Peter Brodek, generálny vikár.

     
              Po sv. omši vás pozývame na malé agapé v bočnej lodi kostola.

       

          
P