Kontakt

Farnosť sv. Benedikta, opáta 

Tomáš Gračka, farský administrátor             

RKFÚ Pod kláštorom 1                     

966 53 Hronský Beňadik                  

mail: hronsky.benadik@nrb.sk         

Tel.:  +421 45 689 31 98

mobil: +421 948 830 860

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka Nová Baňa

Č.ú.: IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706

 

Turistické prehliadky:

KONTAKT: 0910 852 085

               www.info.benadik@nrb.sk

               www.klastor.benadik@nrb.sk