Kontakt

Farnosť sv. Benedikta, opáta a Panny Márie

Tomáš Gračka, administrátor             

RKFÚ Pod kláštorom 1                     

966 53 Hronský Beňadik                  

mail: hronsky.benadik@nrb.sk         

Tel.:  +421 45 689 31 98

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka Nová Baňa

Č.ú.: 74337706/0900

 

Turistické prehliadky:

KONTAKT: 0910 852 085

              www.klastorbenadik.sk