Nedeľa so Svätým Písmom

V nedeľu 15.4. 2018  (3. veľkonočná  nedeľa) si prečítame:

Prvé čítanie z Sk 3, 13-15, 17-19: Hriechom zabijeme pôvodcu života.

Druhé čítanie z 1 Jn 2, 1-5a: Sv. Ján nás napomína, aby sme nehrešili.

Evanjelium z Lk 24, 35-48:

Pán Ježiš vstal z mŕtvych, apoštoli ho stretli, dotkli sa ho a dotýkame sa ho aj my. Vstal z mŕtvych, ale nevrátil sa do situácie pred ukrižovaním, nebýva s apoštolmi. On sa prekvapujúco zjavuje. A tak je to dodnes. Jestvovanie sv. Cirkvi vo svete je evidentné, ale kto v nej vidí Kristovo Telo? Kto stretáva živého Pána Ježiša v Cirkvi? Ten, komu Duch Svätý otvorí oči. Pán Ježiš bol človek a Boh zároveň. Svätá Cirkev je spoločenstvo ľudí, ale aj tajomné Kristovo Telo zároveň. My toto Telo prijímame, aby sme sa stali tvárou Pána Ježiša na zemi, tak ako apoštoli.

 

 

V nedeľu 22.4. 2018  (4. veľkonočná  nedeľa) si prečítame:

Prvé čítanie z Sk 4, 8-12: Apoštoli ohlasovali radostnú zvesť vhod i nevhod.

Druhé čítanie z 1 Jn 3, 1-2: Naša podobnosť Kristovi je najlepší misionársky nástroj.

Evanjelium z Jn 10, 11-18:

Nedeľa dobrého Pastiera je príležitosť uvažovať o kňazoch a kňazskej službe. Aký by mal byť kňaz? Čo od neho žiadame? Sú dobrí a sú lepší. Keď je zle, tak si pomáhame napríklad tým, že lekárnik je nanič, ale má dobré lieky. Stačí to pre kňaza? Kňazstvo je sviatosť, Boží dar. Môže byť obraz tajomstva spásy pokrivený? Kňazstvo je sviatosť pre spásu, na posvätenie ľudí. Aj krst aj kňazstvo vtláčajú do duše nezmazateľný znak. Izrael všetko pokazil, a predsa ponuka pásy ostala. Nie preto, že by to bol svätý Boží ľud, ale preto, že Pán Boh svoje sľuby plní. Boží ľud je ako pôda, z ktorej vyrastá kňazské povolanie. Modlime sa za povolania a za svätých kňazov.