Omšový poriadok od 10.12. – 16.12. 2018

Sväté omše: farský kostol Hronský Beňadik

Pondelok       10.12.

6.30             + Starí rodičia: Anna a Viliam, Etela a Božena

Utorok            11. 12.

6.30              + Kamil Beck ( 1. výročie ) a otec

Štvrtok           13.12.

6.30             + Milan Dvorák ( 5. výročie ), manželka Ľudmila a rodičia z oboch strán

Piatok              14.12.

18.00            Za farníkov

Nedeľa            16.12.

11.00            + Mária Prachárová a rodičia

Sväté omše: Psiare

Utorok             11.12.

 6.30             + František Duška a rodičia

Nedeľa            16.12.

 8.00               + Karol Valo, manželka Anna, deti a rodičia

Sväté omše: Orovnica

Pondelok       10.12.

  6.30             + Rudolf Bielik, rodičia a brat Ondrej

Nedeľa            16.12.

  9.30               + Emília  a Viktor Loveckí a rodičia

Sväté omše: v kostole sv. Egídia

Streda            12.12.

6.30              + Ján Richter, manželka Anna, zať Metod a rodina Richterová a Zelezková

Sobota            15.12.

18.00              + Vincent Valo a rodina Valová