Omšový poriadok od 16.7. – 22.7. 2018

Sväté omše: farský kostol Hronský Beňadik

Pondelok      16.7

18.00             + Jozef Vendég

Utorok          17.7.

18.00             + Ján Adamec a manž. Margita

Streda           18.7.

18.00             + Štefan Švolik

Štvrtok          19.7.

18.00             + Ján a Helena Valkovičoví,  st. rodičia a brat Ladislav

Piatok            20.7.

18.00             Za zdravie a Božiu pomoc pre matku

 

Nedeľa           22.7

11.00             + Magdaléna Gondová

 

Sväté omše: Psiare

Utorok           17.7.

17.00             Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. d. 60

Nedeľa           22.7.

08.30              + Ladislav Tomčáni

 

Sväté omše: Orovnica

Pondelok       16.7.

17.00              + Helena Slabá a manž. František

Nedeľa           22.7.

09.30               + František Forgáč manž. Viktória, syn František a starý rodičia


Sväté omše: v kostole sv. Egídia

Sobota            21.7

18.00            + Pavel Miškovský a rodičia