Omšový poriadok od 15. 7. – 21. 7. 2019

Sväté omše: Bazilika minor sv. Benedikta opáta, Hronský Beňadik 

Pondelok       15.7.

18.00            + Pavol Miškovský a rodičia z oboch strán 

     

 

Utorok            16. 7.

18.00             + Jozef a Mária Valachyoví 

                    

Štvrtok             18. 7.             

18.00             + František Vendég, manželka Mária, zať Peter a rodičia 

 

Piatok            19. 7.

 18.00               Na poďakovanie Pánu Bohu za prežité roky manželstva a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 

  

     

Nedeľa        21. 7.     

11.00            Za farníkov 

 

Sväté omše: Psiare

 

Utorok           16. 7.

17.00                +  Pavlína a Imrich Králikoví a rodina 

 

Nedeľa        21. 7.

8.00                  + Ladislav Tomčány ( 3. výročie )


   

  

Sväté omše: Orovnica

 

Pondelok         15. 7.

17.00              + Irena Návarková( 5. výr. ), manžel Anton a st. rodičia Návarkoví a Volentieroví

 

Nedeľa        21. 7.     

 

9.30             + Ľudovít Snopko, manželka Katarína ( 20. výr.) a zať Milan 

 

Sväté omše: v kostole sv. Egídia

 

Streda            17.  7.

18.00              + Gustáv a Katarína Veltyoví, syn Gustáv, sestra Anna a st. rodičia 

 

Sobota           20. 7.

18.00            + rodičia Vajdoví a Ciglianoví a ich deti