Omšový poriadok od 15.4. – 29.4. 2018

Sväté omše: farský kostol Hronský Beňadik

Nedeľa          15.4.

11.00             + Štefan Netri a rodičia.

Pondelok      16.4.

18.00             Prosba za uzdravenie brata.

Utorok          17.4.

15.00             + Terézia Malatincová.

Streda           18.4.

15.00             + Mária Kopčová – 5.výr., manžel Lavrinc a dcéra Vilka.

Piatok            20.4.

18.00              + starí rodičia Švančiaroví a Slašťanoví.

Nedeľa          22.4.

11.00              + Anna Bočáková – 30.deň.

 

Pondelok      23.4.

18.00             + Katarína Mikušová – 30.deň.

Utorok          24.4.

15.00             Úmysel.

Streda           25.4.

15.00             Úmysel.

Piatok            27.4.

18.00             + Terézia Barancová, manžel Ján a rodičia z oboch strán.

Nedeľa          29.4.

11.00              + Michal Morvai a manželka.

 

Sväté omše: sv. Egídius

Nedeľa          15.4.

07.30             Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu.

Štvrtok          19.4.

07.30             + Emil a Veronika.

Sobota          21.4.

18.00             + Petra Šarkoziová.

Nedeľa          22.4.

07.30             + Jozef Gordík a manželka Melánia.

 

Štvrtok          26.4.

07.30             Za duše v očistci.

Sobota          28.4.

18.00             + Rudolf a rodičia.

Nedeľa          29.4.

07.30             Za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslavov.

 

Sväté omše: Psiare

Nedeľa           15.4.

08.30              + z rodiny Kontošovej a Forgáčovej.

Utorok           17.4.

17.00              Prosba o Božiu pomoc pri operácii.

Nedeľa           22.4.

08.30              + z rodiny Žemberiovej a Káčerovej.

 

Utorok            24.4.

17.00              + Marta Prikrylová – 30.deň.

Nedeľa           29.4.

08.30              + Ľudovít Holos, manželka Veronika, rodičia a vnuk Michal.

 

Sväté omše: Orovnica

Nedeľa           15.4.

09.30              + Alžbeta Forgáčová – 30.deň.

Streda            18.4.

17.00              + Alojz Zimerman, manželka Alojzia, rodičia a syn.

Nedeľa           22.4.

09.30              + Dominik Lovecký, manželka Alžbeta a syn Dominik.

 

Streda            25.4.

17.00              + Ján a Mária Mišíkoví a + z rodiny.

Nedeľa           29.4.

09.30              Za farníkov.