Omšový poriadok od 1. 6.  -  7. 6. 2020

Sväté omše: Farský kostol - Bazilika minor sv. Benedikta opáta

    

  Pondelok          1. 6.

     18.00              Na úmysel celebranta

 

  Utorok             2. 6.

   18.00               Na úmysel celebranta

 

  Štvrtok               4. 6.     

   18.00                Na poďakovanie Pánu Bohu za zdravie 

   

  Piatok             5. 6.

   18.00               Na úmysel celebranta

    

  Nedeľa         7. 6.    

   11.00              Na úmysel celebranta

                               

     

  

Sväté omše: Psiare

 

    Utorok             2. 6.

    17.00               Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

 

    Piatok             5. 6.

     18.30             Na úmysel celebranta

 

   Nedeľa         7. 6.    

     8.00              Na úmysel celebranta

   

  

Sväté omše: Orovnica

 

  Pondelok         1. 6.

    17.00            Na poďakovanie Pánu Bohu za 91 rokov života pani Vargovej, prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov

 

   Piatok             5. 6.

   16.30              + Vdp. Jozef Ižold

   

  Nedeľa         7. 6.    

    9. 30              + Ján Talár ( 1. výročie )

 

   

 

Sväté omše: v kostole sv. Egídia

 

   Streda                  3. 6.

   18.00              + Rodičia Alžbeta a Peter Krajčoví a ich deti

                       

   Sobota             6. 6.

   18.00              + Rodina Beniaková