Omšový poriadok od 20. 1.  -  26. 1. 2020

Sväté omše: Farský kostol - Bazilika minor sv. Benedikta opáta

    

  Pondelok         20. 1.

  18. 00             Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie Pánu Bohu 

 

  Utorok            21. 1.

   18. 00           Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

      

  Štvrtok             23. 1.      

  18. 00           + František Chlpík a syn Ľubomír 

 

  Piatok            24. 1.

  18.00            +  Miroslav Sopko


Nedeľa         26. 1.           

11.00                Za farníkov

 

Sväté omše: Psiare

 

Utorok           21. 1.

17. 00             + Štefan Štekláč, manželka Katarína, rodina Holosová a vnuk Michal 

               

Nedeľa        26. 1.   

 8.00            + Marián Ďurian ( 9. výročie )

 

  

Sväté omše: Orovnica

 

Pondelok         20. 1.

17. 00              + Milada Pallerová (5. výročie) a rodičia Vankoví a Palleroví

 
Nedeľa          26. 1.   

9.30                 + Štefan Krovina, rodičia a syn Štefan

                               + Rudolf Uhlík

 

 

Sväté omše: v kostole sv. Egídia

 

Streda           22. 1.

18.00              +  Anna Bosmanová manžel Jozef a rodičia z oboch strán

 

Sobota          25.  1.

18.00             + Jozef a Helena Káčeroví a dcéra Helenka