Omšový poriadok od 12.11. – 18.11. 2018

Sväté omše: farský kostol Hronský Beňadik

Nedeľa           18.11.

11.00            + Peter Rajtár ( kňaz ) a zomrelí saleziáni

Sväté omše: Psiare

Utorok             13.11.

 17.00             + Stanislav Bagala a rodičia

Nedeľa            18.11.

  8.00               + Karol Kosmály, manželka Anna, rodičia z oboch strán a synovia Karol a Ján

Sväté omše: Orovnica

Pondelok       12.11.

  17.00             + Michal Krištof, rodičia a brat Štefan s manželkou

Nedeľa           18.11.

   9.30            Za zdravie a Božiu pomoc pri 80. rokoch života pani Heleny Kaškajovej

 

Sväté omše: v kostole sv. Egídia

Pondelok       12.11.

18.00             + Izidor Žembéry a manželka Mária

Utorok            13. 11.

18.00              + Štefan Švolík

 

Streda            14.11.

18.00            + Koloman Belica, manželka Viktória, zať Ondrej a rodičia z oboch strán

Štvrtok           15.11.

18.00             + Jozef Gordík, manželka Melánia a rodičia

Piatok            16.11.

18.00            + Miroslav Havran ( 3. výročie )

Sobota           17.11.

18.00           + Pavel Gunda ( 25. výročie ) a rodičia z oboch strán