Omšový poriadok od 20. 5. – 26. 5. 2019

Sväté omše: farský kostol Hronský Beňadik -Diecézna svätyňa

Pondelok        20.5.

18.00            Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Levickú a ich deti s rodinami

Utorok            21. 5.

18.00            + Rodičia Kopčoví, ich deti a rodičia Chlpíkoví a ich deti

Štvrtok           23.5.

18.00             Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie pre  manželku Máriu ( 70. rokov života )

Piatok             24.5

18.00             + Terézia Ciglianová, manžel Ján a synovia

Sobota            25. 5.

16.00             Za mladomanželov

Nedeľa        26.5.
    11.00            Za prvoprímajúce deti ich rodičov a rodiny

 

Sväté omše: Psiare

Utorok           21. 5.

17.00            Za  farníkov

Piatok            24. 5.

17.00               Za dobrodincov živých i zosnulých ( 24. rokov od požehnania kostola )

Nedeľa        26. 5.

8. 00            +  Marián Karhan ( 4. výročie )

 

 

Sväté omše: Orovnica

Pondelok        20. 5.

17.00            + Ernest Minár, manželka Jozefína, deti a rodičia z oboch strán

Nedeľa        26. 5.

9.30             + Jozef Forgáč, rodičia a rodina Návarková

 

 

Sväté omše: v kostole sv. Egídia

Streda            22.  5.

18.00             + František Miksay, manželka Emília a rodičia z oboch  strán