Omšový poriadok od 17.9. – 23.9. 2018

Sväté omše: farský kostol Hronský Beňadik

Pondelok       17.9.

18.00             + Anton Káčer, manželka Justína a st. rodičia Káčeroví a Ďurovičoví

Utorok            18.9

 18.00            + rodina Kurucová a Šalgová

Štvrtok           20.9.

18.00             + Ondrej Buda, manželka Mária, ich rodičia a syn Ondrej

Piatok            21.9.

18.00            + František Pitron ( 7. rokov ) a manželka Magdaléna

Nedeľa           23.9.

11.00            Za farníkov

Sväté omše: Psiare

Utorok            18.9.

16.00             + Anton Capalai a rodičia

Nedeľa           23.9

8.30               Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu ( č. d.79)

Sväté omše: Orovnica

Pondelok       17.9.

17.00             + Karol Forgáč, manželka Irena a rodičia

Nedeľa           23.9.

09.30            + Filip Horniak, manželky Terézia a Angela a rodičia

 

Sväté omše: v kostole sv. Egídia

Streda            19.9.

18.00            + Karol Búry a rodičia z oboch strán

Sobota           22.9.

18.00           + Valéria Marušková ( 1. výročie )