Omšový poriadok od 24. 2.  -  1. 3. 2020

Sväté omše: Farský kostol - Bazilika minor sv. Benedikta opáta

    

  Pondelok         24. 2.

  18. 00              + Vilma Wágnerová ( 2. výročie )

 

  Utorok             25. 2.

   18. 00            Na úmysel ordinára

 

  Streda           26. 2.

  18.00          Na úmysel celebranta  

                          Za farníkov

      

  Štvrtok               27. 2.      

  18. 00             + Viktor Barbora ( 30. deň )


 

  Piatok             28. 2.

  18.00             + Viliam Sklenár ( 1. výročie )


 

Nedeľa         1. 3.           

11.00              Na úmysel celebranta 

 

Sväté omše: Psiare

 

Utorok            25. 2.

17. 00             Prosba o Božie požehnanie pre členov ružencových spoločenstiev a za ich rodiny  

 

Streda            26. 2.

17.00              Za zdravie a Božiu pomoc pre vnúčatá a celú rodinu

               

Nedeľa        1. 3.   

 8.00             + Július, manželka Júlia a rodičia 

 

  

Sväté omše: Orovnica

 

Pondelok         24. 2.

17. 00            Na úmysel ordinára

 

Streda            26. 2.

17. 00            + Ivan Závadský ( 30. deň )

 

Nedeľa          1. 3.   

   9.30             + Jozef Forgáč a rodičia a Pavel Návarka, manželka a deti 

 

 

Sväté omše: v kostole sv. Egídia

 

Sobota          29.  2.

18.00             +  Ľubica a Pavol Kováčoví a Anton Meleg