Úradné hodiny

Farská kancelária: 
 - pred a po sv.omši
 - po telefonickom dohovore: 0903/218 531